top of page

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. se stává členem skupiny FETTERSOznámení změny společníka, jednatelství, sídla a kontaktních údajů


Vážení obchodní přátelé,


dovolte nám, abychom vám oznámili, že od března t.r. se společnost STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. stala součástí skupiny FETTERS (kam patří např. spol FETTERS management, s.r.o., NATUM Braník, FT Invest Alfa, Beta, Gama…), a to v souvislosti s převodem obchodního podílu ve společnosti STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. od dosavadního jediného společníka pana Ing. Jiřího Fraňka na nového jediného společníka pana Ing. Tomáše Fetterse.


V rámci třicetiletého působení společnosti STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. na trhu došlo tímto krokem k založení nového silného partnerství, díky kterému budeme moci i nadále poskytovat svým partnerům kvalifikované služby v oblasti výstavby, stavebního inženýringu a technického dozoru. Tato změna přitom nebude mít vliv na naši dosavadní spolupráci ani náš vzájemný smluvní vztah.


Vezměte, však prosím na vědomí novým sídlem společnosti je: Jinonická 1327/76a, 150 00 Praha 5 - Košíře.


Faktické sídlo společnosti je v provozovně, která je současně i doručovací poštovní adresou: Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4 - Krč.


Všechna dosavadní telefonní a emailová spojení společnosti i jejich pracovníků zůstávají nezměněna.


Za vedení společnosti nově odpovídají dva jednatelé:

  • Ing. Tomáš Fetters - první jednatel; tomas@fetters.cz, +420 603 805 559

  • Ing. Jiří Franěk - druhý jednatel; franek@stis.cz, +420 603 865 672


Jsme přesvědčeni, že budeme nadále vašimi dobrými, a ještě výhodnějšími partnery v oblasti přípravy a realizace Vašich stavebně investičních projektů.


S přátelským pozdravem a úctou


Ing. Tomáš Fetters a Ing. Jiří Franěk

Comments


bottom of page