top of page

Vltavská filharmonie – projektové řízení nejvýznamnější kulturní stavby v ČRNově vznikající budova Vltavská filharmonie je zásadním milníkem nejen pro svět kultury. Elegantní stavba je důležitou realizací v mnoha ohledech. Až se meandrující cesta střešních teras zaskví v plné kráse a ve Vltavě se odrazí třpyt skleněných fasád, získá Praha nejen progresivní hudební centrum, ale rovněž architektonickou dominantu na světové úrovni. Vznikne budova, která se stane významným iniciačním bodem urbanistické struktury i příkladem dobré praxe revitalizace brownfieldů. Ambiciózní projekt s řadou náročných realizačních výzev vyžaduje profesionální projektové řízení, kterého se ujalo sdružení firem DELTA Group, JE Group a FETTERS management. Společnost FETTERS uspěla ve výběrovém řízení a v srpnu loňského roku se stala součástí týmu pro řízení projektového managementu Vltavské filharmonie. Na denní bázi se tedy zapojuje do klíčové role v procesu přípravy a realizace stavby. Kvalitní projektový management je pro stavbu tohoto rozsahu naprosto zásadní, jde o stavbu s obrovským myšlenkovým, ale i praktických přesahem s potenciálem pozitivního vlivu v rámci urbanistického kontextu. „Mluvíme tím pádem ale o pravděpodobně nejsložitějším budoucím staveništi v Praze. Kromě budovy samotné je nutné řešit úpravu provozu metra, tramvajové tratě, magistrály, ale například také lodního provozu,“ vysvětluje hlavní projektový manažer Vltavské filharmonie za společnost FETTERS management, Ing. arch. Jiří Chyba.

Klíčem k úspěšné realizaci takto rozsáhlé multioborové disciplíny je samozřejmě špičková odbornost, ale rovněž správné nastavení kompetenčních procesů, jejich optimalizace a neustálá koordinace s harmonogramem stavby ve všech jeho stádiích. „Projektový management je skvělý nástroj, jak toho dosáhnout,“ doplňuje Jiří Chyba. Ten se společně se svými kolegy zúčastnil v minulých dnech v dánské Kodani koordinační schůzky s autory návrhu Vltavské filharmonie. Zástupci studia BIG prezentovali v nově navržené centrále společnosti dosavadní vývoj projektu a finální podobu architektonické studie. „Podrobná architektonická studie je pro nás zásadním mezníkem. Na jejím základě se totiž budou moci rozběhnout samotné projekční práce a získávání všech potřebných povolení nezbytných pro to, aby se mohlo v roce 2027 začít se samotnou stavbou, která bude špičkovou ukázkou světové architektury a novou ikonou Prahy,” dodává vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer, který projekt za hlavní město řídí a jedná jak se studiem BIG, tak i s budoucími uživateli Vltavské filharmonie. Budova Vltavské filharmonie je naprosto výjimečná tím, že kromě své primární funkce se stane rovněž významným urbanistickým bodem přístupným všem kolemjdoucím. Venkovní terasy vedoucí od úrovně řeky až po střechu budovy nabídnou příchozím naprosto nový a unikátní pohled na historickou Prahu. Zároveň bude představovat pomyslnou bránu do nově rekultivovaného území Bubny-Zátory, více než stohektarového brownfieldu s potenciálem proměny na moderní, životem pulzující čtvrť.

Interiér samotné budovy poskytne nejen reprezentativní a funkční zázemí pro Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Českou filharmonii a Hudební oddělení Městské knihovny. Zajistí rovněž místo pro kreativní hub, kavárnu či restauraci. Měla by tak být naplněna myšlenka dánských vizionářů, studia BIG, o budově, která žije 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tato myšlenka byla jedním z důležitých bodů už v samotném zadání architektonické soutěže, ve které studio BIG v roce 2022 zvítězilo.


Zásadní pro budovu filharmonie je řešení akustiky, které má na starost společnost Nagata Acoustics. V jejím portfoliu najdeme mimo jiných slavných staveb i akustické řešení pařížské filharmonie navržené slavným architektem Jeanem Nouvelem. Právě sem, do Parc de la Villette, zavítali před několika dny zástupci společnosti FETTERS management při příležitosti koncertu České filharmonie. Mohli se tak přesvědčit o fungování akustického návrhu, který byl na akustických modelech precizován několik let. Své know-how nyní přenese japonská společnost Nagata Acoustic do budovy Vltavské filharmonie, aby pro publikum vytvořila intenzivní, ale zároveň intimní akustický zážitek na světové úrovni.


Comments


bottom of page