top of page

Betonové torzo v pražské Libni se promění v moderní sídlo Kosmické agenturyPražský magistrát obdržel v minulých dnech několik nabídek na rekonstrukci a dostavbu budovy Nová Palmovka. Opuštěné torzo se v následujících letech promění v sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) a městská část Praha 8 - Libeň se pod taktovkou projektových manažerů sdružení společností FETTERS management a DELTA Group zbaví největší jizvy na své tváři.


Hodnota zakázky přesahuje 2 miliardy Kč a v současné době probíhá analýza nabídek, na které se FETTERS management a DELTA Group rovněž podílí. Projekt sídla EUSPA je pro hlavní město nesmírně důležitý z několika důvodů. Za prvé díky němu dojde k urbanistickému dotvoření lokality, která je v neutěšeném stavu od zastavení prací na Nové Palmovce v roce 2015. Přítomnost Agentury Evropské unie pro kosmický program v hlavním městě je navíc prestižní záležitostí a strategickou příležitostí otevírající České republice brány v mnoha průmyslových oborech.


Rostoucí význam EUSPA, zajišťující například správnou funkčnost klíčových navigačních systémů Galileo a EGNOS, dokládá nárůst počtu zaměstnanců, kterých jsou v současné době přibližně tři stovky. Do roku 2027 se pak předpokládá více než dvojnásobný počet. Současné prostory v pražských Holešovicích logicky Agentuře přestávají dostačovat. Nová budova zajistí adekvátní prostorové i technologické zázemí organizace přezdívané „evropskou NASA“.Společnost FETTERS management zajišťuje ve sdružení se společností DELTA Group mimo řízení projektu přestavby Nová Palmovka z pozice projektového manažera také cenový management, technický dozor a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím koordinátora.


Od května loňského roku se projektoví manažeři FETTERS management intenzivně soustředili na řízení vzniku projektové dokumentace ve stupni studie sloužící jako podklad pro zadání výběru generálního dodavatele. „Technické parametry se finalizovaly na základě jednání s EUSPA a Pražskou developerskou společností,“ vysvětluje Josef Vaněk, projektový manažer za společnost FETTERS management a přibližuje výběr generálního dodavatele ve schématu Design & Build. Tento princip zadání ještě není mezi veřejností tak známý. Pro investora představuje velkou výhodu v tom, že generální dodavatel kromě provedení stavebních prací zafixuje cenu díla a zároveň zajistí projekční práce a související povolení.


Náročnost projektu sídla Agentury pro kosmický program odpovídá rozsahu, harmonogramu, ale rovněž bezpečnostním aspektům. Společnost FETTERS management splňuje přísné podmínky bezpečnostních opatření, dokumentace k zakázce je totiž řešena v režimu utajení. S ohledem na citlivost a význam projektu není v současné době možné sdělit detaily cenových nabídek.


Co je ovšem už nyní jasné, že Magistrát hlavního města Praha v uplynulém roce uzavřel budoucí nájemní smlouvu, na základě které se EUSPA bude moci do nového sídla nastěhovat. Stavební práce by měly být dokončeny přibližně během dvou let od jejich zahájení.


Centrum Nová Palmovka mělo původně sloužit jako budova nové radnice Prahy 8, výstavba ale byla ve fázi hrubé stavby v roce 2015 přerušena. Po vleklých majetkoprávních sporech došlo k revizi cíle projektu a k rozhodnutí o dalším osudu rozestavěné budovy.


Budova bude mít převážně administrativní charakter uzpůsobený pro zaměstnance EUSPA, dále bude zahrnovat prostory pro veřejnost, prezentační místnosti, školící centra, prostory pro mezinárodní delegace nebo například gastro provoz. Cílem projektu je dosažení environmentální certifikace ve stupni Leed Gold.


Do portfolia projektového řízení společnosti FETTERS management přibývá se sídlem EUSPA další prestižní budova klíčová pro kvalitní urbanistickou strukturu hlavního města.Kommentare


bottom of page