Profesionální řízení stavebních projektů

Naše služby

Developerské řízení
Studie proveditelnosti
Ekonomické posouzení investice
Finanční modelování
Odborné posudky
Projektové řízení
Správce stavby
Technický dozor stavby
Koordinátor BOZP
Smlouva o dílo
Technické zadání investora
Harmonogram
Cenové řízení
Cenový manažer
Rozpočet
Výkaz výměr
Kontrola proveditelnosti
Výběrové řízení
Design & Build
Koncese (stavební)
Operate
Finance

Aktuální projekty ve výstavbě

V současné době probíhá pod naším vedením realizace například těchto zajímavých staveb:
Právě teď řídíme projekty v investiční hodnotě 8 mld. Kč
Sídlo:
Jinonická 1327/76a
Praha 5 - Košíře
150 00
Pobočka:
Návršní 2030/8,
Praha 4 - Krč
140 00
Top