top of page

Krajská nemocnice Liberec

Adresa:

Období:

2023-2026

Liberec

Zadavatel:

Typ:

veřejný projekt

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Projekt modernizace areálu Krajské nemocnice Liberec v centrální části města vychází z architektonického návrhu společnosti SIAL Architekti a inženýři s.r.o. Předmětem této veřejné zakázky je v první etapě výstavba parkovacího domu o kapacitě 330 parkovacích míst s novým energocentrem sloužícím pro celý areál nemocnice. Následně je součástí projektu soubor přeložek sítí v areálu uvolňujícími plochu pro nový pavilon Centra urgentní medicíny. Tento pavilon spolu s propojovacím krčkem a heliportem tvoří druhou etapu projektu. Součástí tohoto pavilonu je akutní příjem, lékárna, diagnostická zařízení, operační sály a jednotlivá lůžková oddělení. Celková kapacita tohoto pavilonu je 218 lůžek.

bottom of page