top of page

ZŠ Rohan

Adresa:

Období:

2022-2028

Praha 8 - Karlín

Zadavatel:

Typ:

veřejný projekt

Městská část Praha 8

Novostavba základní školy uprostřed nově vznikající čtvrti na Rohanském nábřeží s celkovou kapacitou 810 žáků ve 27 kmenových třídách.


Škola je určena pro vzdělávání v prvním a druhém stupni a obsahuje mimo kmenových učeben i odborné a speciální. Škola bude vybavena vlastním gastro provozem, dvěma tělocvičnami a venkovním sportovištěm. Důraz je kladen na energetickou úspornost budovy a využitím vlastních zdrojů energie.


Městská část Praha 8 uvažuje využívat areál školy i pro mimoškolní aktivity obyvatel nově vznikající městské čtvrti.

bottom of page