top of page

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR

Adresa:

Období:

2019-2022

Praha 6 - Dejvice

Zadavatel:

Typ:

veřejný projekt

Korejská republika

Projekt spočívá v rekonstrukci stávající uliční vily a přístavbě nového zahradního křídla pro účely velvyslanectví Korejské republiky. Historická uliční vila je rekonstruována a zachována jako nezávislý samostatný objekt, který je hmotově oddělen od novostavby západního křídla subtilním skleněným krčkem.


Obnova neorenesanční podoby vily odpovídá stavu po navýšení na současnou hmotu objektu (3 nadzemní podlaží a podkroví), přestavbu před rokem 1909. Podkladem pro návrh byly původní plány objektu v jednotlivých fázích výstavby.

bottom of page