top of page

PPP Dostupné bydlení

Adresa:

Období:

2023-2025

celá Česká republika

Zadavatel:

Typ:

veřejný projekt

Evropská unie

V rámci tohoto projektu máme tu čest být součástí širokého týmu odborníků z oborů ekonomiky, legislativy a technických oborů, který napomáhá Ministerstvu pro místní rozvoj a místním samosprávám připravit komplexní metodiku pro rozvoj dostupného bydlení za spolupráce s veřejným sektorem metodou dílčích PPP projektů. Cílem tohoto projektu je proto připravit soubor cílených opatření zaměřených zejména na schopnost subjektů veřejného sektoru obstarávat a řídit PPP projekty v sektoru dostupného bydlení. Opatření by měla především posílit a podpořit využívání PPP projektů v České republice a identifikovat potřebné změny v národní regulaci PPP pro snížení potenciálních překážek v současné době, a zároveň zvýšit účast veřejného sektoru na řešení problému omezené dostupnosti cenově dostupného bydlení.

bottom of page