top of page

Park Střed Most

Adresa:

Období:

2022-2023

Most

Zadavatel:

Typ:

veřejný projekt

Statutární město Most

Předmětem investiční akce Statutárního města Mostu, připravené a spolufinancované Nadací Proměny Karla Komárka, je revitalizace a rekonstrukce hlavního městského parku tohoto města umístěného severně od centra města.  Součástí této akce je výstavba nových objektů kavárny, domku správce a podia pro kulturní akce; rekonstrukce vodního prvku o ploše 1 300 m², stávajících cest s dalšími zpevněnými plochami a osazení parku novým mobiliářem spolu s veřejným osvětlením a prvky drobné architektury. Zároveň v rámci revitalizace parku bude vysázeno 48 nových stromů a 221 keřů.

bottom of page