top of page

Domov pro seniory a domov se zvláštním určením Humpolec

Adresa:

Období:

2018-2021

Humpolec

Zadavatel:

Typ:

veřejný projekt

Kraj Vysočina

Příprava a realizace nového objektu domova seniorů se uskutečnila formou koncesního řízení na výstavbu a provoz. Naše společnost zajišťovala technickou část vedení koncesního řízení a následné technické poradenství postupu přípravy a výstavby projektu pro zadavatele, jímž je Kraj Vysočina.

Objekt je řešen jako čtyřpodlažní hmota půdorysného tvaru ypsilon o kapacitě 203 klientů. V objektu se nachází čtyři skupiny pro klienty 24/7 péče, šest skupin Alzheimer, společenské zázemí, služby, administrativní, zdravotnické, skladové a technické zázemí, gastro provoz, prádelna a zázemí zaměstnanců.

bottom of page